NS wil ook in 2007 het al jarenlang gematigde tariefbeleid voortzetten. De voorziene gemiddelde aanpassing van de prijzen is gelijk aan de verwachte inflatie van 1,25%. Door deze stijging slechts voor een klein deel door te berekenen in de prijzen van de meest verkochte kaartjes krijgt 80% van de treinreizigers te maken met een reële prijsverlaging van ongeveer 0,5%.

NS voert al sinds het begin van de verzelfstandiging in 1995 een gematigd tarievenbeleid. De afgelopen jaren zijn slechts de inflatie en de stijging van de kosten die de overheid in rekening brengt voor het gebruik van het spoorwegnet, de 'infraheffing', doorberekend aan de reizigers. Overige kostenstijgingen heeft NS weten op te vangen door grotere efficiency.
Voor 2007 bedraagt de verwachte inflatie 1,25%. De prijzen van enkele reizen en retours 2e klas stijgen gemiddeld met 0,7%, waardoor zij reëel ongeveer 0,5% goedkoper worden. Door de koppeling van de maand- en jaartrajectabonnementen aan deze prijzen profiteren ook abonnementhouders op kortere afstanden van dit voordeel. In totaal reizen 8 van de 10 treinreizigers in 2007 reëel goedkoper.

Geleidelijke veranderingen stap voor stap verder
De korting op Jeugdabonnementen wordt ook dit jaar weer met 3% verminderd. De geleidelijke invoering van een vaste verhouding tussen Dagretours en Maandabonnementen zorgt er voor dat trajectabonnementen op langere afstanden relatief meer in prijs stijgen. Om de kostendekking te verbeteren worden de tarieven voor de 1e klas met 4% extra verhoogd.
Geen prijsverhoging Voordeelurenabonnement en bijzondere kaartsoorten
De prijs van het Voordeelurenabonnement, waarmee de kaarthouder en 3 medereizigers buiten de ochtendspits met 40% korting kunnen reizen, blijft met 55 euro onveranderd. Ook de prijzen voor onder andere het vervoer van honden en fietsen en het kinderkaartje Railrunner worden niet verhoogd.

Investeringen in ruimte en comfort
Terwijl de prijsaanpassingen zeer gematigd blijven, zet NS de miljarden-investeringen ten behoeve van de reizigers onverminderd voort. De modernisering van 87 Intercitytreinstellen is begonnen, terwijl binnenkort ook 30 Sprinters grondig worden gemoderniseerd. Een bestelling voor 35 nieuwe Sprinters is de deur uit; vanaf 2008 gaan zij een totaal andere manier van reizen bieden van en naar de kleinere stations in de Randstad.
Een geheel nieuwe dienstregeling zorgt vanaf 10 december 2006 voor meer reismogelijkheden, met 200 extra treinritten per dag; in 2008 en 2009 volgen nog meer verbeteringen in het aanbod. De OVchipkaart en poortjes brengen meer reisgemak en veiligheid. Snelle treinen gaan vanaf medio 2007 via de hogesnelheidslijn zorgen voor een flinke verbetering van reistijden tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda; in 2008 gaan ook hogesnelheidstreinen rijden naar België en Frankrijk.NS heeft de voorstellen voor de tariefaanpassing ter advisering voorgelegd aan het LOCOV.

bron:NS