De Nederlandse bedrijven die actief zijn in de luchtvaart kunnen blijven rekenen op steun van de overheid. De komende vier jaar trekt de overheid bijna 100 miljoen euro uit voor het op peil houden van de kennisontwikkeling en de concurrentiepositie van het civiele luchtvaartcluster. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Brinkhorst constateert dat de luchtvaartindustrie er de afgelopen jaren in is geslaagd haar internationale positie te versterken. Dat gebeurde door investeringen in kennis, innovatie en technologische ontwikkeling door de luchtvaartindustrie en door gericht beleid van de overheid. Door combinatie van lucht- en ruimtevaartactiviteiten kunnen kennis en technologieën in beide sectoren worden toegepast waardoor synergie en spin-off effecten kunnen worden bereikt.Voor de luchtvaartindustrie geldt net als voor de overige industrie dat de overheid wil
zorgen voor condities waarbinnen de sector kan uitblinken. Voor de luchtvaartindustrie zijn er twee belangrijke voorwaarden om wereldwijd aan te kunnen haken: Een stevige kennisbasis voor technologische innovatie op terreinen waar het luchtvaartcluster kansen ziet en wil investeren.
Een level playing field met de internationale concurrentie
Minister Brinkhorst wil langs drie wegen de luchtvaartindustrie ondersteunen:
Door het instandhouden en versterken van de kennisbasis, onder meer via ondersteuning van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en een nieuw strategisch onderzoeksprogramma, uit te voeren door het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Voor dat laatste is E 5 miljoen per jaar beschikbaar, exclusief een bijdrage van 25% van het bedrijfsleven.

Door het ondersteunen van risicodragende deelname van het luchtvaartcluster in internationale vliegtuigontwikkelingsprogrammas. Daarvoor wordt het subsidiebesluit Civiele Vliegtuigontwikkeling in 2006 opnieuw opengesteld. Per jaar is daarvoor E14 miljoen beschikbaar.Door mee te werken aan een sterke positie van Nederland in het onderhoud van vliegtuigen. In 2005 is begonnen aan de uitwerking van het concept Maintenance Valley, in nauwe samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen, belangenorganisaties, regionale opleidingsinstellingen en overheid. De staatssecretaris van Economische Zaken zal een katalyserende rol in deze samenwerking vervullen.
Bij de kennisontwikkeling ligt de nadruk op de technologische speerpunten die zijn aangegeven bij de overeenkomst die de luchtvaartindustrie april 2005 met Airbus sloot. Ook de kredietfaciliteit is gericht op deelname in ontwikkelingsprogrammas van Airbus. De luchtvaartsector verwacht zelf in de komende vijf jaar E 190 miljoen te investeren in ontwikkelingsprogramma.

 

bron:EZ