Met het instellen van een burgerpanel wil minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer inzicht krijgen in de ervaringen van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden met instanties als UWV, CWI en gemeenten. Een panel met werkgevers moet tegelijkertijd een beeld geven van wat zij als belemmeringen ervaren bij de invulling van hun vacatures. De minister ontvouwde zijn plannen op een symposium in Amsterdam waar gesproken werd over grotere klantgerichtheid in de sociale zekerheid.

Volgens De Geus gaat het niet alleen om het in kaart brengen van klachten, maar ook om goede ervaringen en ideeën. Verder wordt gekeken naar het verhaal achter de klacht, wat er aan gedaan kan worden en hoe dergelijke klachten kunnen worden voorkomen. De komende tijd gaat het ministerie op zoek naar deelnemers aan beide panels. Na de zomer moeten ze operationeel zijn. Het burgerpanel is in principe eenmalig en komt niet in de plaats van bestaande kanalen. Ook hoopt de minister de resultaten te kunnen gebruiken voor verdere beleidsvorming en -ontwikkeling.
bron:SZW