Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) laat de aantijgingen, die bij een ontslagzaak van een directeur van UWV op tafel kwamen, extern onderzoeken. Dat laat minister De Geus in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het onderzoek richt zich vooral op de beweringen uit het verweerschrift van de voor ontslag voorgedragen directeur, die te maken hebben met huisvestingszaken van UWV. Binnen vier weken is duidelijk wie dit onderzoek gaat uitvoeren en wanneer de resultaten bekend zijn. Minister de Geus zal de resultaten van het onderzoek voorzien van zijn standpunt aan de Tweede Kamer sturen.

In het verweerschrift van de directeur staan beweringen die de relatie tussen UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid raken. Minister De Geus heeft daarop direct om een reactie van UWV gevraagd. Dat heeft geresulteerd in een brief aan en een gesprek met voorzitter Linthorst van de Raad van Bestuur van UWV. Minister De Geus heeft in dat gesprek vastgesteld dat er behoefte is aan meer informatie. UWV zal hiertoe een extern onderzoek laten uitvoeren.

bron:SZW