Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat het extra geld dat het kabinet dit jaar in de kinderopvang stopt, zal leiden tot een toename van het gebruik van de opvang. Kinderopvang wordt daardoor voor alle inkomensgroepen goedkoper dan vóór de invoering van de Wet kinderopvang in 2005. Daarbij komt dat de economie zich herstelt en de werkgelegenheid weer groeit. Momenteel krijgt hij signalen van ondernemers in de kinderopvang van een aantrekkende vraag.

Dit schrijft de bewindsman in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd bij een tweetal onderzoekrapporten (van onderzoeksbureau Vyvoj en het Sociaal Cultureel Planbureau) over kinderopvang.

Uit het Vyvoj-onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders (85 procent) na de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 evenveel van de opvang gebruik maakte als daarvoor. 7,5 procent maakte minder gebruik en 6 procent stopte het gebruik. Bij 1,4 procent nam het gebruik juist toe. Deze toename trad vooral op bij ouders in de laagste inkomensklassen. Juist voor deze groep is kinderopvang vorig jaar goedkoper geworden. Voor mensen uit midden- en hogere inkomensklassen werd de kinderopvang van 2004 op 2005 duurder. Van de 200 miljoen euro die het kabinet dit jaar extra voor de kinderopvang uittrekt, komt het grootste deel terecht bij deze ouders zodat ook voor hen de kinderopvang goedkoper wordt. Per gezin kan het voordeel oplopen tot boven de duizend euro per jaar.
Naast de overheidsbijdrage is voor de toegankelijkheid van kinderopvang ook van groot belang dat de werkgevers bijdragen, zo schrijft de minister. Halverwege dit jaar wordt bekeken of ze dat inderdaad doen. Als dan blijkt dat niet te verwachten is dat in 2008 minstens 90 procent van de werknemers een volwaardige werkgeversbijdrage (een zesde van de kosten voor alle vormen van kinderopvang) krijgt, wil minister De Geus een wetsvoorstel indienen voor een verplichte werkgeversbijdrage.
Uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat ouders bij hun beslissing om al dan niet gebruik te maken van formele opvang vooral kijken naar de kwaliteit. Om die te waarborgen heeft minister De Geus eerder al toegezegd het kwaliteitstoezicht te versterken. Om de kwaliteit te bevorderen en het toezicht en de handhaving te versterken is vijf miljoen euro beschikbaar.
bron:SZW