Minister Dekker (VROM) stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Noord-Holland voor een natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen. De zogenoemde corridor maakt onderdeel uit van de natte natuur as van het IJsselmeer naar de Venen / het Groene Hart. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Minister Dekker heeft maandagmiddag 23 januari een cheque van 2,4 miljoen euro overhandigd aan gedeputeerde P.J.M. Poelman tijdens een startbijeenkomst in Ankeveen.

Het doel van het project is een belangrijke verbinding te realiseren in de Ecologische hoofdstructuur. Op deze wijze kan eenvoudig migratie van flora en fauna plaatsvinden. Het project betreft aanpassing van de provinciale weg N 236 tussen Weesp en Hilversum bij de molen van Ankeveen. De weg komt op palen en onder de weg wordt een moerasverbinding gerealiseerd. Met de aanpassing van de weg verbetert ook de verkeersveiligheid.
Het project voorziet in:
1. het verleggen van de weg en het aanbrengen van een faunapassage onder de weg over een breedte van 75 meter;
2. het omleggen van de 's-Gravenlandse vaart ten behoeve van wateropslag en natuur;
3. de omvorming van 28 hectare grasland in de Hilversumse Bovenmeent voor wateropslag (natte buffer);
4. betere bereikbaarheid  van recreatieve voorzieningen door verbetering van fietspaden en wandelmogelijkheden;
5. de verbetering van de veiligheid van de provinciale weg Weesp-Hilversum; en
6. landschappelijke verbeteringen, de natte natuur leidt ook tot betere inpassing van landschap rondom de molen.
Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget.
bron:VROM