Minister Dekker (VROM) roept gemeenten op te zorgen voor voldoende speelruimte voor kinderen. Als richtgetal hanteert de minister een reservering van 3% in de ruimtelijke plannen. Kinderen verdienen een plek in onze 'grotemensenwereld' aldus de minister in
haar brief aan alle gemeenten. De ruimte voor kinderen om buiten te spelen is alleen nog niet overal goed geregeld.

Kinderen hebben voor hun ontplooiing en gezondheid voldoende (ruimte voor) beweging nodig waar ook sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een gezonde leefomgeving een belangrijke rol spelen. Aan die integrale aanpak geven gemeenten actief invulling, maar de ruimte voor kinderen om buiten te kunnen spelen is nog niet overal goed geregeld. Daarom doet minister Dekker een dringend beroep op gemeenten om bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening te houden met een norm van 3% buitenspeelruimte. In bestaande situaties vraagt ze gemeenten zo mogelijk deze norm alsnog realiseren. De speelruimte voor kinderen in de wijk kan op verschillende manieren zijn ingericht. Met speeltoestellen, maar zeker ook als plein, park of voetbalveldje. Ook openbaar toegankelijke sportvelden, schoolpleinen, geschikte delen van oevers en natuurterreinen komen in aanmerking. Om te
zorgen voor een goede bereikbaarheid is een gelijkmatige verdeling van speelplaatsen van belang. Minister Dekker benadrukt dat er ook oog moet zijn voor de kwaliteit van de speelplekken.
Met haar brief verzoekt de minister gemeenten bij te dragen aan de fysieke randvoorwaarden voor kinderen om buiten te kunnen spelen. Hiermee spreekt zij gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling. De minister introduceert geen nieuwe regelgeving specifiek voor dit onderdeel. Met de Nota Ruimte geeft minister Dekker meer verantwoordelijkheden aan provincies en gemeenten onder met motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Daarnaast zet het kabinet in op het verminderen van de regeldruk vanuit Den Haag.
Het ministerie van VROM coördineert verder het thema 'Jeugd en fysieke ruimte' van 'Operatie Jong'. Om meer en betere ruimte voor jongeren in de openbare ruimte te creëren en om de leefkwaliteit in steden te verbeteren wordt een aantal activiteitenondernomen. Het gaat onder meer om de verkiezing van kindvriendelijke projecten 2005, een publicatie met voorbeelden van kindvriendelijke initiatieven en een gemeentelijk handboek speelruimtebeleid. Het ministerie werkt hierbij samen met het netwerk child friendly cities.
bron: VROM