Corporatiedirecteuren die veel goedkope huurwoningen slopen, mogen daarvoor niet extra worden beloond: juist directeuren die zich inspannen om goedkope en betaalbare woningen in stand te houden en op te knappen, verdienen alle lof. Dat stelt de Tweede Kamerfractie van Groenlinks vandaag in schriftelijke vragen aan minister Dekker.

Daarnaast moeten alle salarissen van corporatie-directeuren openbaar worden en mogen zij in geen geval meer verdienen dan de minister-president. Aldus GroenLinks kamerlid Ineke van Gent vandaag in haar schriftelijke vragen aan de minister van VROM.

bron:Groenlinks