Op vrijdag 28 juli opent de minister van VROM, mevrouw Sybilla Dekker met het luiden van de kaasbel om 10.00 u. de Alkmaarse kaasmarkt. Minister Dekker brengt hiermee een bezoek aan haar geboortestad.

Mevrouw Dekker (VVD) werd op 27 mei 2003 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het tweede kabinet-Balkenende. Inmiddels maakt ze deel uit van het missionair kabinet Balkenende III. Mevrouw Dekker werd geboren in Alkmaar en groeide op in het Rembrandtkwartier. Ze bewaart aan haar jeugd in de kaasstad warme herinneringen, zoals valt te lezen in een recent interview in het magazine Alkmaar Prachtstad. Alkmaar staat voor een zeer ingrijpende renovatie van achterstandswijken en heeft dringend extra subsidie voor nodig om de huren betaalbaar te houden en de belofte waar te kunnen maken dat de huidige bewoners terug kunnen keren.

Naast het luiden van de kaasbel en een rondleiding over de kaasmarkt wordt minister Dekker tijdens dit informele bezoek ook geïnformeerd over enkele interessante ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, zoals Overstad, Ruimte voor Water, woningbouwprogramma’s en ambities op het gebied van duurzaamheid.

bron:Gemeente Alkmaar