Minister Sybilla Dekker van VROM is met voorzitter Ralph Pans van de VNG en directievoorzitter Harry Koorstra van TPG Post een convenant overeengekomen. Hierin leggen zij de verantwoordelijkheden en afspraken vast over de levering van adressen en postcodes. Het convenant houdt onder andere in dat zowel gemeenten als TPG Post bij afzonderlijke adresmutaties gratis de gegevens hierover aan elkaar leveren.

TPG Post heeft de postcode in 1978 ingevoerd vanwege de doelmatigheid van het sorteren en bezorgen van de post. Bijna elke Nederlander is bekend met de postcode. Bedrijven en instanties gebruiken elke dag de postcode in hun contacten met hun burgers en klanten. Met dit convenant is in feite de al ruim 25 jaar bestaande praktijk van een succesvolle samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven vastgelegd. Adressen met postcodes zullen straks worden toegepast in alle overheidsadministraties. Postcodes hoeven dan maar één keer te worden doorgegeven aan de overheid.
Basisregistraties
De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) wordt momenteel onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM opgezet. Dit is een onderdeel van het stelsel van basisadministraties. In 2009 moeten de Basisregistraties Adressen en Gebouwen zijn ingevoerd. De postcode is onderdeel van deze registraties, omdat het inmiddels een vast onderdeel vormt van het adres. Door het opnemen van de postcode in de basisregistraties is het gewenst de werkrelatie, rechten en plichten tussen met name de gemeenten en TPG Post vast te leggen. Dit bevordert de algehele beschikbaarheid van de postcode.TPG Post blijft ook in de toekomst verantwoordelijk voor de hoge kwaliteit van toekenning en het beheer van postcodes. Dat kan echter niet zonder een goede samenwerking met de overheid. Met dit convenant is de samenwerking tussen gemeenten en TPG Post bij de vaststelling en toekenning van de postcodes voor de toekomst geregeld.
bron:VROM