Minister Dekker van VROM wil vanaf 1 januari 2007 een landelijke uniformering van de voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Nu heeft elke gemeente eigen voorschriften, wat tot veel ergernis leidt bij bedrijven. De minister gaat deze voorschriften landelijk uniform vastleggen in het Besluit Gebruik Bouwwerken, dat voor alle gemeenten zal gelden.

Tegelijk wil de minister ook het aantal gebouwen waarvoor een gebruiksvergunning nodig is, drastisch beperken, zo mogelijk tot 20 procent van het huidige aantal. Minister Dekker schrijft een en ander in een brief aan de Tweede Kamer. Om het brandveilig gebruik van gebouwen te bevorderen heeft elke gemeente in de emeentelijk bouwverordening een aantal voorschriften over het gebruik van gebouwen. De meeste van die gebruiksvoorschriften gaan over het brandveilig gebruik. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de verplichte aanwezigheid van brandmeldinstallaties, om onderhoud en controle van blusinstallaties en om het niet mogen belemmeren van vluchtwegen.
Naast brandveiligheid gaan de gebruiksvoorschriften ook over zaken zoals de beschikbaarheid van drinkwater en energie en de hoeveelheid mensen die tegelijk in een ruimte aanwezig mogen zijn.

Omgevingsvergunning
Als de gebruiksvergunning in 2007 alleen nog maar nodig is voor een beperkt aantal typen gebouwen (zoals cafà©'s, restaurants, bioscopen, theaters, discotheken, verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen, hotel en pensions) zal de volgende stap zijn om die vergunning in te bedden in de 'omgevingsvergunning'. Dan zal een ondernemer die vergunningen voor de bouw en het gebruik van zo'n gebouw aanvraagt, te maken krijgen met à©à©n loket en een gebundelde behandeling door de gemeente van een 'omgevingsvergunning'. Uiteindelijk moeten deze stappen leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met minimaal 25 procent.
           
bron:VROM