Minister Sybilla Dekker van VROM verdeelt 35 miljoen euro 'impulsbudget' over projecten in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het impulsbudget is een subsidieregeling bedoeld voor het oplossen van onvoorziene knelpunten of het versnellen van de stedelijke vernieuwing in wijken uit de 56-wijkenaanpak.

In de vier grote steden krijgen 22 projecten subsidie. De gemeenten Rotterdam en Den Haag krijgen ieder zeven aanvragen gehonoreerd, in Utrecht kunnen zes projecten doorgaan en in Amsterdam gaat het om twee projecten.

De gemeenten hebben te kampen met problemen bij o.a. het creëren van draagvlak voor
de herstructurering bij bewoners; de afzet van nieuwe koopwoningen door de tegenvallende
economische ontwikkeling; en het doorbreken van een negatieve bewonersspiraal en
overlast. De gemeenten gebruiken het geld bijvoorbeeld voor sociale voorzieningen (zoals brede scholen, een welzijnsverzamelgebouw, een dienstenwinkel voor gehandicapten), verbetering van de openbare ruimte  (zoals het aanleggen of opknappen van groenstroken, parken, singels, trottoirs, parkeervoorzieningen), versneld aankopen en slopen van verwaarloosde gebouwen met een slechte uitstraling op de omgeving, een premie voor kopers van nieuwbouwwoningen in bepaalde wijken, bijdrages aan achterstallig onderhoud bij particuliere woningen, versnelde aanpak van verpauperde winkelcentra, aanstellen van
programmamanagers om vertraagde herstructureringsprogramma's op gang te krijgen.

In 2006 is er nog eens 35 miljoen euro voor projecten in de G4-gemeenten beschikbaar, maar dan ook 20 miljoen euro voor de G27-gemeenten en 10 miljoen euro voor projecten in andere gemeenten.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular