Minister Dekker (VROM) liet maandag weten beter intern toezicht bij woningcorporaties te verwachten. De minister concludeerde dat het toezicht op dit moment onvoldoende functioneert. Teleurstellend volgens haar. 'Een scherp en professioneel intern toezicht ondersteunt mij in mijn verantwoordelijkheid voor een goed presterende sector. Het is naar mijn mening essentieel voor goed maatschappelijk ondernemerschap van corporaties.'

De minister sprak tijdens een congres van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in Utrecht over haar visie op het interne toezicht in de branche. Zij noemde tijdens het congres de volgende specifieke punten van zorg.
Onderzoekers van de Hay Group constateren dat veel toezichthouders vooral kijken naar financiële prestaties. De volkshuisvestelijke prestaties krijgen veel minder aandacht, terwijl het oververmogen veel investeringsmogelijkheden biedt. 'Ik vind het jammer dat het vermogen zo matig wordt benut. Het mag duidelijk zijn dat de stedelijke vernieuwing en het terugdringen van het woningtekort inmiddels keihard om de inzet van dat geld vragen. Dat moet beter.' De minister verwacht van de toezichthouders ook dat corporaties dingen nalaten die niet bij hun maatschappelijke positie passen. Met dat laatste doelde zij bijvoorbeeld op buitensporig hoge beloningen aan de top van de organisatie of malversaties.
Een ander punt van zorg is de stijgende bedrijfslasten. Het Centraal Fonds rondt op dit moment een analyse hierover af. De minister constateerde dat er een sterk opgaande lijn is in de bedrijfslasten. 'Dat kan niet de bedoeling zijn, want het is geld dat niet meer voor de volkshuisvesting kan worden ingezet.'
Minister Dekker sprak de wens van een stevige en onafhankelijke opstelling door toezichthouders richting bestuur uit. Zij riep de toezichthouders op de Aedescode voor good governance te gebruiken en aanscherping met vertaling van de normen van Tabaksblad te bespreken. 'Ga de discussie over bijstelling van voornemens en ambities niet uit de weg', sprak zij. De minister was zeer te spreken over het initiatief van de VTW om de professionalisering onder toezichthouders te bevorderen.

bron:Vrom