Huurders van een goedkope woning met een redelijk tot goed salaris, moeten een periodieke inkomenstoets krijgen, bijvoorbeeld één keer in de vijf jaar. Nu wordt alleen bij het betrekken van een nieuwe woning gekeken naar het inkomen van huurders. Als zij dan later meer gaan verdienen, betalen ze relatief te weinig huur. Deze huurders bezetten woningen die eigenlijk voor de laagste inkomens zijn bestemd.

De minister stelt als voorwaarde is dat er voldoende aanbod is van woningen. Dit zal voor het eerst worden getoetst in 2008. Hoe de inkomenstoets eruit zou kunnen zien wil ze de komende maanden bespreken met de partijen in de Kamer.

Het nieuwe huurbeleid, dat minister Dekker vanaf 1 januari 2007 wil gaan voeren, is gericht op meer doorstroming in de woningmarkt. Het tegengaan van scheef wonen maakt daar onderdeel van uit. Aanstaande woensdag (22 februari) spreekt de minister met de Tweede Kamer over de modernisering van het huurbeleid. Uitganspunt is dat er meer verdiend moet kunnen worden aan woningen, zowel in de koopsector als in de huursector. Vanuit de kamer wordt gesteld dat uiteindelijk mensen met een smalle beurs hier de dupe van dreigen te worden en het aantal zwervers ook zal kunnen toenemen.
bron:VROM