"Het scheefwonen wil ik aanpakken door enerzijds het aanbod te vergroten door het bouwen van huurwoningen - middeldure en duurdere - en goedkopere koopwoningen. Anderzijds wil ik het scheefwonen aanpakken door te toetsen of de inkomens niet zodanig stijgen dat ze niet in verhouding staan tot de huur die wordt betaald." Dit schrijft minister Dekker, ze heeft een brief aan de Kamer gestuurd over scheefwonen.

In de brief gaat de bewindsvrouw in op het interview in het programma Business Class, afgelopen zondag. Zij sprak daar onder meer over scheefwonen naar aanleiding van de situatie in Amsterdam. Volgens de minister kan dat niet door één keer op inkomen te toetsen maar bijvoorbeeld na vijf jaar nog een keer. "Hoe de voorstellen ook uitgewerkt worden, het uitgangspunt is dat mensen natuurlijk niet op straat worden gezet."
bron:VROM