De rechtzaak tegen minister Hoogervorst van Volksgezondheid omdat deze besloten heeft het door Lilly geproduceerde ADHD-geneesmiddel Strattera niet volledig te vergoeden dient maandag. De producent heeft de minister gedagvaard omdat door dit besluit voor de behandeling van ADHD slechts één medicijn voorhanden blijft, terwijl er met Strattera voor het eerst in vijftig jaar een alternatief op de markt is. Bij een kwart van de kinderen met ADHD slaat het medicijn dat volledig vergoed wordt, niet aan. De minister onthoudt deze kinderen passende medicatie. De rechtzaak dient voor de rechtbank in Den Haag vanaf 10.00 uur.

Het nieuwe medicijn Strattera is het enige medicijn voor de behandeling van ADHD dat geen verslavende eigenschappen heeft en dus ook niet onder de opiumwet valt. Nederland is het enige land in Europa waar Strattera niet vergoed wordt.

Willen kinderen met ADHD de juiste medicijnen kunnen gebruiken, dan zullen zij die medicijnen voor het grootste deel zelf moeten betalen. Ingeschat wordt dat dit jaarlijks in totaal om vier miljoen euro gaat. Lilly dagvaardt de minister zowel in een kort geding als in een bodemprocedure om ervoor te zorgen dat Strattera volledig in de basisverzekering wordt opgenomen. In de strijd voor de vergoeding van Strattera ziet Lilly zich gesteund door patiëntenverenigingen, behandelaars en medisch specialisten.

Doordat Strattera niet volledig wordt vergoed, grijpen artsen in de praktijk vaak naar off-label medicatie als bestaande geneesmiddelen niet werken. Deze off-label medicijnen zijn niet onderzocht noch geregistreerd voor kinderen met ADHD. Zo komt het veelvuldig voor dat kinderen met ADHD zware medicijnen tegen schizofrenie voorgeschreven krijgen, die voor volwassenen bedoeld zijn. De enige reden om deze medicijnen voor te schrijven, is dat de ouders deze medicijnen vergoed krijgen van hun verzekering.

In Nederland hebben naar schatting zo'n 100.000 kinderen ADHD. 40.000 van hen worden behandeld met medicijnen, omdat de juiste medicatie kinderen helpt beter om te gaan met de symptomen van ADHD. Het niet of onjuist behandelen van ADHD heeft een negatief effect op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Maar ook voor ouders, broers, zussen en klasgenootjes heeft het niet of onjuist behandelen veel negatieve gevolgen. kinderen met ADHD die niet of niet juist worden behandeld en begeleid, moeten aanzienlijk vaker terugvallen op zorgverlening, hulpverlenende en juridische instanties met alle
maatschappelijke gevolgen van dien.

bron: Capita BV