Op termijn komen naar schatting jaarlijks 900 verslaafden in aanmerking voor deze snelle afkickmethode, schrijft Hoogervorst gisteren in een brief aan de Kamer. Omdat het geneeskundige zorg is, hoort afkicken met naltrexon vanaf 2006 thuis in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.
Onderzoek heeft uitgewezen dat verslaafden baat hebben bij een korte ziekenhuisbehandeling met naltrexon. Daarna moet een programma volgen waarin de verslaafde leert weer in de maatschappij te functioneren. Een ‘bevredigend aantal patiënten’ bleek clean te blijven na één, tien en zestien maanden.
Met minister Donner van Justitie is Hoogervorst in gesprek over de een verplichte verslavingsbehandeling voor veelplegers. “Beter benutten van de instrumenten van de wet Bopz en het ontwikkelen van een passend aanbod aan verblijfsvoorzieningen kunnen ervoor zorgen dat verslaafden die nu op straat verloederen, op een zinnige manier worden geholpen”, aldus Hoogervorst.
bron:VWS