Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft maandag samen met vertegenwoordigers van EVO, TLN en KNV het convenant 'verbetering verkeersveiligheid bestelverkeer' ondertekend. Ministerie en branchepartijen beloven in het convenant een aantal initiatieven te nemen om bestelverkeer veiliger te maken. Aanleiding daarvoor is dat bestelauto's onevenredig vaak betrokken zijn bij ernstige verkeersongevallen.

De essentie van het convenant is om de veiligheid van bestelverkeer op vrijwillige basis te bevorderen. Het bestaat uit drie onderdelen: de inzet van rijstijltrainingen, een belangrijkere plek voor veiligheid in de bedrijfscultuur van ondernemingen met bestelauto's in hun wagenpark, en onderzoek naar en stimulering van snelheidsregulering. Het gaat dus om een totaalpakket van maatregelen. Het convenant loopt tot en met 1 juli 2008. In deze periode neemt minister Peijs geen initiatieven om een verplichte snelheidsbegrenzer in te voeren.

Afgesproken is dat EVO, TLN en KNV ervoor zorgen dat meer bestelautochauffeurs deelnemen aan een speciaal ontwikkelde rijstijltraining. Ook bevorderen de organisaties het gebruik van de Safety Scan. Dit is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van schade en ongevallen. Tenslotte doen de brancheorganisaties mee aan een proef waarin de effecten van een intelligente vorm van snelheidsbegrenzing in de praktijk worden onderzocht. Als de resultaten positief zijn, stellen branche en rijk concrete afspraken om de techniek zo breed mogelijk in te voeren.

Bestelwagens waren in 2003 157 keer betrokken bij verkeersongevallen met dodelijke afloop. Dat zorgwekkende cijfer was voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat aanleiding om met branchepartijen overleg te starten over maatregelen die het bestelverkeer veiliger kunnen maken. De verkeersveiligheidscijfers over 2004 lieten een daling zien in de betrokkenheid bij dodelijke ongevallen naar 104. Dat is natuurlijk goed nieuws. Desondanks zijn alle betrokken partijen erg gemotiveerd om de veiligheid van bestelverkeer verder te verbeteren.

bron:VenW