Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft zaterdag in Utrecht een proef gestart met 'cell broadcasting' bij calamiteiten op de weg.. Bij 'cell broadcasting' wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, namelijk het verzenden van tekst-naar-spraak berichten.
Rijkswaterstaat wil met 'cell broadcasting' automobilisten beter informeren over onverwachte verkeerssituaties. Doel van de proef is om te kijken of deze manier van berichtgeving een aanvulling is op bestaande middelen en kanalen en vooral hoe
weggebruikers deze nieuwe technologie ervaren. Omdat Verkeer en Waterstaat de veiligheid van weggebruikers niet in gevaar wil brengen, maakt de proef voor het eerst in de wereld gebruik van een geavanceerde 'tekst naar spraak' techniek. Via deze techniek ontvangt de weggebruiker een gesproken bericht op zijn mobiele telefoon in de auto. Om het bericht te ontvangen hoeft de weggebruiker geen handelingen te verrichten. Wel heeft de weggebruiker voor het ontvangen van de gesproken berichten een daarvoor geschikte mobiele telefoon nodig.

Een andere bijzonderheid is dat de berichtgeving direct gekoppeld is aan de verkeersinformatie en volautomatisch wordt verstuurd. Rijkswaterstaat wil de gebruiker van de wegen op een adequate, veilige en snelle wijze voorzien van informatie toegespitst
op de locatie. Via 'cell broadcasting' alarmeert Rijkswaterstaat de weggebruiker bij calamiteiten op de weg: een spookrijder, spoedreparaties, uitgelopen werkzaamheden, omleidingroutes en weersalarm. Het verzenden van 'cell broadcasting'-berichten vindt
plaats naast de reguliere manieren van verkeersinformatie (radio, teletekst, internet). Het is dus een extra service van Rijkswaterstaat voor bijzondere, onverwachte verkeerssituaties en betreft geen gewone actuele verkeersinformatie.

Tijdens de proef worden berichten gestuurd naar mobiele telefoons op de snelwegen rond Utrecht. Aan de proef doen honderd mensen mee. Er wordt onderzocht hoe cell broadcastberichten optimaal kunnen worden ingezet voor het locatiegericht verstrekken van
informatie over onverwachte gebeurtenissen. Een 'cell broadcast' bericht is een tekstbericht en is qua techniek te vergelijken met een radiobericht. Om een 'cell broadcast' bericht te kunnen ontvangen, moet het mobiele toestel eenmalig worden
afgestemd op het juiste kanaal. Uitsluitend mensen met een hiervoor geschikte en geactiveerde mobiele telefoon die zich in de buurt van een bepaald punt (een cel) bevinden, ontvangen het bericht op hun mobiele telefoon. De gebruiker bepaalt daarmee
zelf of hij de berichten wil ontvangen.

Een groot voordeel van deze berichten is dat zij ook kunnen worden verzonden als de mobiele netwerken overbelast zijn. Bijvoorbeeld in situaties van ernstige calamiteiten zoals 25 november vorig jaar, toen automobilisten door hevige sneeuwval en ijzel op grote
delen van de Nederlandse snelwegen in de file stonden. De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseren samen met LogicaCMG, Stichting Platform Mobile Messaging en de mobiele operators KPN, Telfort en Vodafone de proef met radiografische tekstberichten. Deze berichten worden gestuurd naar alle GSM-telefoons binnen het bereik van geselecteerde GSM-zendmasten. In de overheidsbrede proef worden verschillende diensten getest. Op basis van de resultaten van de proef neemt de overheid het besluit of 'cell broadcast' landelijk wordt geïntroduceerd.

bron:VenW