De LPF-fractie is tevreden dat het kabinet de lasterlijke berichtgeving over de Lijst Pim Fortuyn en haar vermoorde voorganger Pim Fortuyn naar het rijk der roddels en fabels verwijst. Dit blijkt uit de brief van minister Remkes, waarin de vragen van de LPF naar aanleiding van de kwestie rond de AIVD-diskettes worden beantwoord.

De rehabilitatie van Pim Fortuyn en zijn medestanders van het eerste uur komt na de
kroegpraat die was opgetekend door een medewerker van de Regionale Inlichtingendienst. Van waarheidsvinding was geen sprake. Dat gebeurde ook niet in het tv-programma van de aspirant-politicus Peter R. de Vries, die slechts lippendienst bewees aan het principe van 'hoor en wederhoor'.

Minister Remkes schrijft letterlijk: 'Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat
het op straat raken van diskettes met gevoelig materiaal een buitengewoon kwalijke zaak is. De overheid moet er immers voor zorgen dat dergelijke gevoelige gegevens niet bij onbevoegden bekend kunnen worden. Het is dan ook buiten twijfel dat journalisten het verlies van zulke gegevens aan de kaak moeten kunnen stellen. Daarvoor is het echter niet noodzakelijk gegevens openbaar te maken die beschadigend kunnen zijn vanwege de op de persoon betrekking hebbende informatie. Dit klemt te meer nu, zoals de heer De Vries zelf heeft aangegeven, onzeker is of de informatie juist is. Het betreft dan in dit geval zowel personen die in de tekstbestanden op de diskettes genoemd worden als personen voor wie dat niet het geval is (ik denk hier in het bijzonder aan enkele zittende Tweede Kamerleden van de LPF die door de combinatie van beeld en voice-over op suggestieve wijze ten onrechte bij deze zaak worden betrokken).'

Fractieleider Van As: 'De tv-uitzending beperkte zich tot het breed uitmeten van
lasterlijke roddels. Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er geen enkele aanleiding was - toen en nu - om deze 'achterklap' serieus te nemen.' De brief geeft aan dat een aangifte bij de politie begin 2002 aanleiding was voor een onderzoek door de RID. De uitkomsten daarvan gaven geen enkele aanleiding voor verder onderzoek, noch naar Pim Fortuyn, noch naar andere kandidaat-politici rondom hem.

bron:LPF

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular