Minister Van der Hoeven schrapt 119 van de 240 koninklijke besluiten (onder andere algemene maatregelen van bestuur). Het gaat bijvoorbeeld om amvb.s die uitgewerkt of overbodig zijn. Na het opruimen van de ministeriële regelingen in 2004 is dit de tweede stap in de operatie . Kappen dor hout.. Deze operatie heeft als doel het bestand van ocw-regels actueler en toegankelijker te maken.

Dit schrijft minister Van der Hoeven vandaag aan de Tweede Kamer. Alle onderwijs-, onderzoeks- en cultuurinstellingen samen hebben op dit moment te maken met ongeveer 1100 wetten, amvb.s en ministeriële regelingen. Van die 1100 zijn er 240 amvb.s. Voor deze laatste categorie is bekeken of zij nog een juridische grondslag hebben en als dat het geval is, of zij nog als relevant moeten worden beschouwd. Koninklijke besluiten die niet meer relevant zijn, worden ingetrokken. Het gaat hier om 72 besluiten (voorbeelden: besluit staatsexamen diploma.s handvaardigheid of besluit van 16 februari 1988 tot beëindiging van de eenjarige tweedegraads deeltijdopleidingen leraar voortgezet onderwijs algemene vakken).
Daarnaast stonden in de digitale databanken (waarin alle regelingen staan) koninklijke besluiten die nog niet waren verwijderd. Dit zijn er 47.
De tweede stap van de operatie .Kappen dor hout. heeft als resultaat opgeleverd dat 119 van de 240 besluiten worden geschrapt. De gebruiker van de databank zal daardoor een stuk gemakkelijker en sneller de regels kunnen vinden die relevant zijn voor zijn school of instelling.

De operatie .Kappen dor hout. maakt deel uit van het project .OCW-ontregelt.. Medio 2004 had een instelling nog te maken met ongeveer 1500 wetten, amvb.s en ministeriële regelingen. Begin 2006 zal dat gedaald zijn naar ongeveer 1000. Om te voorkomen dat dit aantal weer snel toeneemt, zal bij elk voorstel voor een nieuwe regeling expliciet moeten worden gemotiveerd waarom die nodig is. Ook worden de administratieve lasten berekend die daaruit voortvloeien. Een toename van lasten is alleen te rechtvaardigen als het beoogde doel op geen enkele andere manier kan worden bereikt en het belang van dat doel onomstreden is.

bron:OCW