Op maandag 14 november a.s. bezoekt minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes Van Ardenne de provincie Limburg om met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te praten over nut en noodzaak van ontwikkelingssamenwerking. Iedereen in Limburg die zich betrokken voelt bij de medeburgers in deze wereld en bij de wereldwijde strijd tegen armoede is maandagavond 14 november vanaf 19.15 uur welkom in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen om met minister Van Ardenne van gedachten te wisselen.

's Middags brengt de minister een bezoek aan de Universiteit van Maastricht. In de
Faculteit der Geneeskunde zullen Wemos en COS, ter afsluiting van de landelijke campagne
.toegang tot zorg., handtekeningen overhandigen aan minister Van Ardenne. De minister
spreekt over haar ontwikkelingsbeleid, waaronder gezondheidszorg en de rol van jongeren,
en zal in debat gaan  met de studenten. De Universiteit van Maastricht zal toelichting
geven over haar activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Minister van Ardenne spreekt tijdens een besloten werkdiner bij DSM met een vijftiental
ondernemers uit Limburg. De Limburgse bedrijven leggen uit hoe zij denken over ondernemenin ontwikkelingslanden en hun (mogelijke) ervaringen. Tijdens het diner komt een aantal thema.s aan de orde met betrekking tot de bijdrage van het bedrijfsleven aan het verbeteren van bestaansmogelijkheden in ontwikkelingslanden.

Het werkbezoek aan Limburg sluit minister van Ardenne af met een ontmoetingsavond in het
Atrium Medisch Centrum in Heerlen onder het motto .Ontwikkelingssamenwerking werkt..
Paola Ubags van Samen Beter Samen Sterk zal spreken over het nut van particulier
initiatief. Daarna zal minister Van Ardenne kort het Nederlandse ontwikkelingsbeleid
toelichten, waarna er ruimte zal zijn voor discussie met het publiek.

Het bezoek aan Limburg wordt georganiseerd door het Centrum voor Internationale
Samenwerking (COS) Limburg in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

bron:BZ