Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal op korte termijn een pakket van maatregelen afkondigen om te voorkomen dat de vogelgriep via trekvogels Nederland bereikt. Dit is in overeenstemming met het advies van een commissie van deskundigen. Deze adviseert een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Ook beveelt de commissie aan samen met de hobbydierhouders een advies op te stellen voor deze groep.

Daarnaast valt te denken aan het afdekken van een deel van de buitenloop van biologische bedrijven. Veerman streeft naar een oplossing die bescherming biedt tegen insleep van het vogelgriepvirus, welzijnsvriendelijk is en zo weinig mogelijk economische schade toebrengt. Morgen zal er overleg plaatsvinden met het bedrijfsleven. Ook vindt er morgen een gesprek plaats met de Europese commissie.

Op 10 augustus 2005 heeft minister Veerman de deskundigencommissie verzocht met spoed een advies uit te brengen over de ophokplicht voor pluimvee. De verplichting pluimvee binnen te houden vermindert de kans op besmetting met vogelpest door trekvogels. De
deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke wetenschappers uit diverse veterinaire en biologische disciplines en  praktijkdeskundigen.

Het vogelgriepvirus (aviaire influenzavirus) kan binnen gehaald worden door import van levende vogels, consumptie-eieren en eiproducten, pluimveevlees en pluimveeproducten en via reizigers. Import van levende vogels is verreweg het grootste risico voor insleep. Import uit Rusland, Kazachstan en Aziatische landen is reeds verboden. Volgens de commissie kunnen echter ook trekvogels de ziekte overbrengen.

bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular