In reactie op nieuwe uitbraken van varkenspest in Duitsland, stelt minister Veerman een bufferzone in. In het gebied zijn er beperkingen voor het transport van varkens. Hierdoor kan eventueel aanwezig virus snel worden ontdekt. De grens van het buffergebied bestaat uit de A1 vanaf de Duitse grens, de IJssel, het Pannerdens Kanaal en de Rijn tot aan de Duitse grens. Al eerder heeft Veerman in de buurt van Winterswijk een toezichtgebied ingesteld.Het buffergebied vormt een soort beschermlaag tussen het toezichtgebied en de rest van Nederland.

Beperkende maatregelen
In het buffergebied gelden beperkende maatregelen voor het vervoer van varkens. Zo mogen slachtvarkens alleen direct van het bedrijf naar het slachthuis, nadat zij klinisch door een dierenarts zijn onderzocht.Verder gelden er strengere regels voor dierenartsen en andere dienstverleners die in varkensstallen komen, en voor het gebruik van varkensvoer en mest.De Algemene Inspectiedienst (AID) voert in het toezicht- en het buffergebied permanent weg- en grenscontroles uit.

Bron: LNV