Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft E 250.000 gegeven aan boeren in Roemenië die getroffen zijn door de wateroverlast. Het geld wordt besteed aan kleine familiebedrijven die in de afgelopen weken grote waterschade hebben opgelopen.

Daarnaast heeft minister Veerman met zijn Roemeense collegaminister Flutur een
samenwerkingsprogramma afgesproken dat zich richt op ondersteuning bij het bestrijden van varkenspest in Roemenië, het opzetten van een goed Indentificatie &
Registratiesysteem voor dieren en ondersteuning op het gebied van agrotoerisme. Dit samenwerkingsprogramma steunt Roemenië op weg naar de toetreding van Roemenie in de EU in 2007. Minister Veerman is op dit moment op werkbezoek in Roemenië. Het is niet bekend of de minister na afloop van zijn ambtsperiode ook boerderijen in Roemenië wil overnemen, hij bezit al bedrijven in Nederland en Frankrijk.

bron:LNV