Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept fruittelers en
verzekeraars op om een verzekering mogelijk te maken die zware schade door nachtvorst kan dekken. In maart van dit jaar werden fruittelers in de Noordoostpolder getroffen door extreme nachtvorst waardoor hun fruitoogst aanzienlijk lager uit zal vallen.

Schade door nachtvorst is op dit moment niet te verzekeren. Een verzekering zal door marktpartijen zelf moeten worden opgezet. Als er een verzekering is kan een ondernemer zelf de afweging maken zich wel of niet te verzekeren. Als de verzekering er komt, is de minister bereid om de nu getroffen telers een vergoeding te geven voor de huidige schade, mits zij zich daadwerkelijk verzekeren. Omdat het oogstseizoen nadert, moet op korte termijn de schade getaxeerd worden. Zonder een taxatierapport kan er geen tegemoetkoming gegeven worden. De telers moeten zelf een taxatierapport laten opstellen.

bron:LNV