Ministerie Landbouw vraagt advies over maatregelen tegen vogelpest



Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag overleg gevoerd metdiverse deskundigen over de vogelpest in Rusland en Kazachstan en de mogelijke gevolgen voor Nederland.

Uit het gesprek is gebleken dat de trekvogelroute vanuit Rusland bij draagt aan een risico voor insleep van Vogelpest. Daarom is besloten de monitoring op trekvogels te
intensiveren. Dat houdt in dat de uitwerpselen van wilde vogels nu wekelijks zullen
worden onderzocht. De vogeltrek in Siberië begint nu op gang te komen. Het grootste
deel van de trekvogels zal pas over enige tijd Nederland bereiken.

Verder is besloten dat het ministerie van LNV de deskundigencommissie met spoed zal
verzoeken een advies uit te brengen over de ophokplicht voor pluimvee. De verplichtingpluimvee binnen te houden vermindert de kans op besmetting met vogelpest door trekvogels. De deskundigencommissie bestaat uit onafhankelijke wetenschappers uit diverse veterinaire en biologische disciplines en  praktijkdeskundigen.

Vanaf maandag 15 augustus treedt het importverbod van siervogels en veren vanuit Rusland en Kazachstan in werking. Tot het moment van het importverbod vindt er verscherpte controle plaats door de Algemene Inspectiedienst, de Voedsel en Warenautoriteit en de Douane. Ook zullen de (inspectie)diensten extra aandacht hebben voor illegale import van vogelpestgevoelige dieren en producten.

Het vogelpestvirus (aviaire influenzavirus) kan binnen gehaald worden door import van
levende vogels, consumptie-eieren en eiproducten, pluimveevlees en pluimveeproducten en via reizigers. Import van levende vogels is verreweg het grootste risico voor insleep.

bron:LNV



Comments are closed.
%d bloggers liken dit: