Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten bij een
bedrijf in Overijssel achttien runderen in beslag te nemen met het oog op vernietiging
omdat de runderen behandeld zijn met verboden hormonen.
Op 17 november hebben ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie tijdens een controle haarmonsters van een representatief aantal runderen  genomen. Bij analyse bleken achttien van 21 haarmonsters de stoffen testosterondecanonaat, testosteroncypionaat en estradiolbenzoaat te bevatten. Deze stoffen mogen op grond van Europese richtlijnen niet gebruikt worden.

De AID heeft het bedrijf onder toezicht geplaatst en monsters genomen van alle op het
bedrijf aanwezige runderen (ongeveer 300). Deze monsters zijn nog niet onderzocht.
Positief bevonden dieren worden, wanneer bevestigd is dat er sprake is van illegale
behandeling, onmiddellijk ter plaatse gedood of rechtstreeks naar een slachthuis of
destructiebedrijf gebracht. De gedode dieren worden vervolgens vernietigd. De kosten van vernietiging komen voor rekening van de veehouder.
bron:LNV