Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in Turkije een project leiden dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen moet bevorderen. Dit project ‘Promoting Gender Equality’ is een initiatief van de Europese Unie. Lidstaten van de Europese Unie konden zich inschrijven voor dit project. Nederland heeft de opdracht binnengehaald. Ook Duitsland, Italië, Denemarken, Griekenland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje deden mee.

Het project is een ‘Phare Twinning’ project van de Europese Unie. Het doel van het project is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Turkije te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door een Commissie Gelijke Behandeling in te stellen en de gelijke rechten in wetgeving te stimuleren. Deze gelijke behandeling is een eis van de Europese Commissie voor de toetreding van Turkije bij de Europese Unie. De Europese Commissie stelt 1.720.000 euro beschikbaar voor het project.
In de komende maanden zal het project verder worden uitgewerkt. Activiteiten zullen in ieder geval bestaan uit trainingen verzorgen, een documentatiecentrum opzetten en een nationaal actieplan schrijven. Het project duurt 20 maanden en zal eind 2006 van start gaan.
bron:SZW