De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de beleidsbrief homo-emancipatie 2005-2007. De gelijke behandeling en acceptatie van homoseksuelen zorgt er voor dat de komende jaren de homo-emancipatie een aandachtspunt blijft in het kabinetsbeleid.

In het algemeen gaat het redelijk goed met de homo-emancipatie. Wel verschijnen de laatste tijd steeds meer berichten over intolerantie onder groepen jeugdigen en groepen etnische minderheden. Deze ontwikkeling wil het kabinet in de kiem smoren.

Het kabinet heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau opdracht gegeven nader onderzoek te doen onder groepen van de Nederlandse bevolking naar de acceptatie van homoseksuelen, of en hoe deze de afgelopen jaren is gewijzigd. Het kabinet wil dit ook de komende jaren blijven volgen. Ook zal het kabinet zich in internationaal en in Europees verband blijven inzetten voor de aanpak van discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

In de brief schrijft staatssecretaris Ross dat het kabinet de dialoog wil steunen tussen homoseksuelen en de verschillende levensbeschouwelijke en etnische groepen. Kwetsbare groepen homoseksuelen moeten een sterkere sociale binding en betere integratie krijgen. Dit geldt vooral voor groepen die alleen staan, niet mee kunnen doen of uitgesloten (dreigen te) worden zoals allochtone homoseksuelen, jonge homoseksuelen en oudere zorgafhankelijke homoseksuelen. Het kabinet wil daarom onder meer aandacht geven aan de leefbaarheid voor homoseksuelen en sociale samenhang op straat, bij instellingen, op school en op het werk. Het kabinet wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven, door overleg, door steun aan bepaalde projecten en door specifieke kennis beschikbaar te stellen aan het veld. Ook worden maatregelen getroffen om de veiligheid van homoseksuelen te verbeteren en het tegengaan van homodiscriminatie

De komende jaren is voor de homo-emancipatie een bedrag van ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar.
 
bron:RVD