De ministerraad heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het voornemen om dr. A.H.G. Rinnooy Kan voor te dragen voor benoeming tot lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De minister is tevens gemachtigd om de procedure te starten tot benoeming van de heer Rinnooy Kan tot voorzitter voor de komende zittingsperiode van de SER. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter dr. H.F.F. Wijffels op.

 

De heer Rinnooy Kan is sinds 1996 lid van de raad van bestuur van ING Groep. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO en later VNO-NCW. Daarvoor bekleedde de wiskundige en econometrist verschillende posities in de universitaire wereld, waaronder die van rector magnificus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

bron: RVD