Minister Brinkhorst van Economische Zaken en minister Dekker van Vrom reageren zeer verbaasd op het feit dat de provincie Brabant de plannen voor het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek heeft opgeschort. In de Nota Ruimte is het terrein als een van de weinige terreinen van nationaal belang genoemd voor duurzame economische groei. Afgelopen zomer is zelfs op verzoek van de provincie Brabant een convenant gesloten met het Rijk, door staatssecretaris Van Gennip.
De provincie zegt zich te baseren op de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau. Het CPB zegt echter zelf dat de BLM niet geschikt is om over een specifiek terrein een uitspraak te doen. Bovendien wordt veronachtzaamd dat het terrein van bovenregionale betekenis is. Op het eerste gezicht lijkt de provincie de weg van de minste weerstand te kiezen, menen de ministers. De plannen getuigen niet van de ambitie om de potenties van de regio tussen Rotterdam en Antwerpen te benutten.Het Rijk zal de Brabantse plannen uiteraard nog nader bestuderen. Mocht Brabant inderdaad minder ruimte nodig hebben dan zet dit de bijdrage die EZ geeft aan herstructurering van Brabantse bedrijventerreinen ook in een ander perspectief, constateert minister
Brinkhorst.
bron:EZ