De Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK), de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang en ABVAKABO FNV zijn woedend over het plan van de ministers Van der Hoeven en De Geus om kinderopvang op scholen buiten de (kwaliteits-)eisen van de Wet kinderopvang mogelijk te maken. De ministers laten dit weten in een voortijdig uitgelekte brief aan de Tweede Kamer. Volgens ouders, werkgevers en werknemersorganisaties leiden de plannen tot grootschalige beunhazerij, hoge kosten voor ouders en onacceptabele risico's voor kinderen.

Volgens de koepelorganisaties gooien De Geus en Van der Hoeven met het plan alle
kwaliteitswaarborgen voor ouders en kinderen overboord. Het is onvoorstelbaar dat de bewindslieden zo licht denken over de begeleiding en opvang van kinderen. Te meer, omdat minister De Geus eerder dit najaar aangaf zeer te hechten aan de kwaliteit van kinderopvang en daarover met de Tweede Kamer en de branche in gesprek is. De Wet kinderopvang, die nog geen jaar bestaat, wordt zomaar terzijde geschoven. De branche vindt dat scholen die opvangfaciliteiten aanbieden ook aan alle kwaliteitseisen en overige verplichtingen van de Wet kinderopvang moeten voldoen. Behalve een ondergraving van de kwaliteit, creëren de ministers met hun plannen rechtsongelijkheid en verstoren eerlijke concurrentieverhoudingen. Dit betekent vernietiging van kwaliteit, werkgelegenheid en investeringen.

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn bij goed opgeleide medewerkers van de kinderopvang. De organisaties doen daarom gezamenlijk een dringend beroep op de minister en de politiek om dit plan zo snel mogelijk van tafel te vegen en duidelijkheid te geven over de kwaliteitswaarborgen voor kinderopvang.

bron:ABVAKABO FNV