Aanstaande donderdag 1 september opent minister Veerman de .Groene Maand.; de thema-maand waarin dit jaar het Nederlandse landschap centraal staat. Nog nooit is het Nederlandse landschap zo snel veranderd als in onze tijd. Het thema van de Groene Maand september 2005 is daarom .Veranderend Landschap.. Hoe moeten we deze ontwikkelingen zien: als de aantasting van plekken die ons dierbaar zijn? Als onvermijdelijke aanpassing aan de moderne maatschappij? Of als ontwikkeling die ook nieuwe mogelijkheden biedt voor de natuur?

De Groene Maand wordt gecoà¶rdineerd door IVN, vereniging voor Natuur en
Milieu-educatie en er werken zo.n 38 organisaties aan mee. Met honderden activiteiten in het hele land wordt in september een beeld gegeven van het veranderend landschap.

bron:LNV