Minister Dekker (VROM) heeft geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli de verhuiskosten gaan vergoeden van huurders die door gedeeltelijke vernieuwing of sloop/nieuwbouw (tijdelijk) moeten verhuizen naar een andere woning. De vergoeding is vastgesteld op minimaal 5000 euro. De woningcorporaties moeten voor 1 oktober voor het uitkeren van de vergoeding een reglement opstellen. De regeling geldt voor verhuizingen die na 1 juli 2005 plaatsvinden. Minister Dekker heeft hiermee zekergesteld dat iedere huurder die daar recht op heeft ook een verhuiskostenvergoeding krijgt.

Uitzonderingen
Voor zogenoemde onzelfstandige eenheden zoals studentenkamers, kan de corporatie in het reglement een lager bedrag opnemen. Mocht een huurder schade lijden door de renovatie die niet (volledig) gedekt wordt door de verhuiskostenvergoeding, kan hij of zij een schadevergoeding proberen te krijgen. Deze komt bij toewijzing boven op de verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding moet ook betaald worden als de huurder verhuist naar een huurwoning van een andere verhuurder of een koopwoning.

bron:VROM