De RK-Kerk in de VS heeft al meer dan een miljard dollar besteed aan kosten die in verband staan met seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Dat blijkt uit schattingen door de Amerikaanse bisschoppen en een onderzoek van alle bekende vergoedingen door persbureau Associated Press.

Sterke stijging verwacht
De Amerikaanse bisdommen hebben sinds 1950  tenminste 1,06 miljard dollar besteed aan smartengeld, veroordelingen, juridische kosten, therapie en andere onkosten. Ruim eenderde van die kosten zijn gemaakt sinds drie jaar geleden in het aartsbisdom Boston de crisis op grote schaal losbarstte en zich daarna over het hele land verspreidde. Het enorme bedrag zal de komende jaren nog sterk stijgen, aangezien er nog honderden aanklachten in behandeling zijn.

Kerk onderschatte probleem
Priester Thomas Doyle, die een veelbelovende carrià¨re binnen de Kerk opgaf om slachtoffers te gaan bijstaan, heeft de bisschoppen al in 1985 gewaarschuwd dat de kosten uiteindelijk wel eens het miljard konden overschrijden. "Niemand geloofde dat toen", aldus kerkelijk jurist Doyle. "Ik kan me herinneren dat een aartsbisschop tegen mij zei: ´Mijn gevoel hierbij is, Tom, dat niemand ooit de Katholieke Kerk voor het gerecht zal dagen.'"

´Kerk moet geld overhouden'
In reactie op het enorme totaalbedrag zei monseigneur Francis Maniscalco, woordvoerder van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, dat de vergoedingen "voor alle partijen rechtvaardig moeten zijn". Hij stelde dat slachtoffers een compensatie verdienen, maar dat de Kerk ook genoeg geld moet behouden om haar gelovigen van dienst te kunnen blijven..

Donaties stabiel
Het precieze financiële effect op de Kerk is moeilijk te bepalen en verschilt bovendien per bisdom. Verzekeringen dekken vaak een deel van de kosten, maar in veel gevallen is die bron al uitgedroogd. Bovendien hadden veel bisdommen al và³à³r de schandalen geldproblemen. De gevreesde boycot door donateurs is echter uitgebleven. Het aantal donateurs is weliswaar iets teruggelopen, maar het totale bedrag is stabiel gebleven.

Verkoop en faillissement
De schade is evident. Het aartsbisdom en verschillende anderen hebben eigendommen verkocht om de onkosten te dekken. Drie bisdommen hebben faillissement aangevraagd en verwacht wordt dat meerdere zullen volgen.

Geldbeluste ´slachtoffers'?
Binnen de RK-Kerk gaan ook stemmen op die beweren dat er door sommigen misbruik wordt gemaakt van de ´hype' en dat mensen die zich anders nooit zouden hebben gemeld, nu opeens hun kans schoon zien om wat geld op te strijken. Vertegenwoordigers van slachtoffers stellen daartegenover dat de meerderheid van de slachtoffers nooit tot gerechtelijke vervolging overgaat. "Slachtoffers willen het gevoel hebben dat de impact van hun ervaring wordt onderkend, ze willen de Kerk helpen het probleem te doorgronden, zodat misbruik niet meer zal plaatsvinden", zegt Sue Archibald, voorzitter van de slachtofferhulpgroep The Linkup. "Bij rechtzaken is het: ´Hier is je geld, nu wegwezen.'"

bron:RKK