De Reclame Code Commissie heeft de reclame-uiting voor het product Cran Combi misleidend bevonden. Cranberry + vitamine C: Cran Combi voor gezonde blaas en nieren wordt in de advertentie voor Cran Combi beweerd. De Reclame Commissie acht de uiting misleidend aangezien de adverteerder niet voldoende aannemelijk kan maken dat het product de werking heeft die daaraan in de advertentie wordt toegeschreven.

Aangezien de Commissie de adverteerster, Distributiecare B.V., al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame voor dit product te maken, heeft zij het in het algemeen belang geacht haar uitspraak openbaar te maken.

bron:Reclame Code Commissie