De Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten heeft op 25 juli jl. de rechter in kort geding gevraagd de firma Swiss BV te Uffelte te verbieden misleidende mededelingen te doen in reclame voor het product HDC SlimSystem. Deze hebben betrekking op onbewezen en
daarmee ongeoorloofde uitspraken over met name het aantal kilogrammen dat men kwijt kan raken door gebruik te maken van het product.

Op 9 augustus 2006 heeft de Rechtbank Groningen in kort geding vonnis gewezen en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten op praktisch alle punten in het gelijk gesteld. De rechter heeft Swiss BV met onmiddellijke ingang verboden deze misleidende mededelingen over het product HDC SlimSystem te doen op straffe van een dwangsom van  25.000,-- euro per overtreding van het vonnis.

De Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten is blij met deze uitspraak. Het onderstreept de effectiviteit van zelfregulerend toezicht op reclame voor aan gezondheid gerelateerde producten. Verantwoorde reclame voor gezondheidsproducten is in het belang van consument, overheid en bedrijfsleven.

De Stichtingen Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KOAG en KAG) hebben ten doel toe te zien op de naleving van wettelijke- en zelfreguleringsnormen in Nederland voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Bij de Stichtingen zijn organisaties van fabrikanten, apothekers en drogisten, reclamebureaus en uitgevers van kranten en tijdschriften aangesloten. De Keuringsraad is gevestigd te Amsterdam. Jaarlijks worden ruim 1500 reclame-uitingen preventief beoordeeld.

bron:KAG