Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) zegt zich voor te bereiden op economisch herstel. Ondernemers hebben stevig gesaneerd en hun bedrijven staan en financieel beter voor. Maar de vraag uit de markt blijft nog achter. Dit blijkt uit het 59e TNS-NIPO-panelonderzoek dat MKB-Nederland dinsdag presenteert.

Veel ondernemers hebben de laatste jaren ervoor gezorgd dat hun bedrijfshuishouding op orde is door efficiëntere machines aan te schaffen en overtollig personeel te ontslaan. De Nederlandsche Bank bevestigt dat het bedrijfsleven er nu structureel beter voorstaat dan na de conjuncturele dip in de jaren negentig.

Mkb'ers denken dat de werkloosheid in Nederland zal afnemen. Maar het aantal ondernemers dat personeel wil aannemen blijft gelijk. De 65 duizend vacatures die er nu zijn staan in het niet tegenover de ruim 150 duizend ten tijde van de hoogconjuctuur. De werkgelegenheid in het mkb is tussen 1 april 2004 en 31 maart 2005 met 114 duizend banen afgenomen.

Het aantrekken van de economie blijft, ondanks het optimisme, helaas nog op zich wachten. De groei van de export is beperkt. Met de belangrijkste handelspartner Duitsland blijft het eveneens economisch slecht gaan. Ook andere eurolanden kampen met een stagnerende groei. Ook de consumentenbestedingen blijven duidelijk achter. Loonmatiging en stijgende pensioenpremies drukken op de koopkracht. Komende stelselwijzigingen in de zorg en sociale zekerheid vergroten de onzekerheid.

Het mkb moet zich daarom richten op de positie op de lange termijn. Het is zaak te blijven innoveren, om kosten te drukken maar ook om nieuwe marktkansen te creëren.

bron:MKB