MKB-Nederland adviseert ondernemersorganisaties niet in te gaan op verzoeken van de stichting Videma om een vergunning aan te vragen voor het vertonen van televisiebeelden in cafés, winkels, tankstations en andere openbare gelegenheden. Videma behartigt de belangen van film- en televisiemakers.

De forfaitaire facturen vormen volgens de ondernemersorganisatie geen juiste basis voor betaling van auteursrechten. Een ondernemer hoeft alleen te betalen voor het feitelijk gebruik van deze rechten. Daarbij moet de factuur precies aangeven waarvoor moet worden betaald.
Als een ondernemer bijvoorbeeld voetbalwedstrijden op tv-schermen wil vertonen, eist Videma dat eerst een vergunning moet worden aangevraagd en verleend. Vervolgens zou de ondernemer een door Videma vastgesteld forfaitair bedrag moeten betalen. Deze benadering wekt verwarring bij het bedrijfsleven, aldus MKB-Nederland. Bedrijven worden opnieuw geconfronteerd met een organisatie die betalingen wilt ontvangen gestoeld op het auteursrecht en aanverwante regelgeving.
De verwarring is des te groter omdat Videma niet kan garanderen dat ondernemers niet ook nog eens door andere organisaties facturen van vertoonde televisiebeelden ontvangen. De stichting vertegenwoordigd slechts een klein deel van de omroepen en producenten. Bovendien is Videma niet bij wet aangewezen om vergoedingen voor onder meer tv-programma’s te incasseren, zoals BUMA, SENA of de stichting Reprorecht.

Mitex, een bij MKB-Nederland aangesloten brancheorganisatie voor de mode- en sportdetailhandel, is in rechtzaak met Videma over deze kwestie verwikkeld. Dit met het oog op het nadere WK-voetbal in Duitsland. Volgens de branchevereniging ziet Videma opnieuw een kans om bijvoorbeeld horecabedrijven een vergoeding te laten betalen. In de Tweede Kamer zijn hierover al kritische vragen aan minister Donner van Justitie gesteld.
bron:MKB