MKB-Nederland wil dat de splitsing van de energiebedrijven doorgaat. In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor economische zaken schrijft de mkb-koepel deze week zich achter het wetsvoorstel terzake van minister Brinkhorst te scharen.

Het midden- en kleinbedrijf heeft belang bij een betaalbare en betrouwbare energievoorziening: een goede prijs en dito dienstverlening. Het product energie moet altijd beschikbaar zijn en er moeten eerlijke concurrentieverhoudingen zijn op de energiemarkt. Dat was het uitgangspunt van MKB-Nederland bij de beoordeling van het wetsvoorstel.

De kern van de plannen van EZ is dat de netbeheerder volledig onafhankelijk is: deze mag geen deel (direct noch indirect) uitmaken van een groep waarin ook productie, handel en levering plaatsvinden. MKB-Nederland is het hiermee eens. Alleen op deze wijze worden de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de netbeheerders gewaarborgd. Ze kunnen zich zo toeleggen op hun eigenlijke taak: zorgen voor betrouwbare energienetten en daarmee leveringszekerheid.

Bij de verdere uitwerking en invoering van het wetsvoorstel zijn er nog een aantal aandachtspunten waar MKB-Nederland op wijst. De belangrijkste gaat over de voorzieningszekerheid. Vanwege de gelimiteerde importcapaciteit, zal in de toekomst ook in ons land moeten worden geïnvesteerd in moderne, kosteneffectieve productiecapaciteit. Doorslaggevend daarbij is een gunstig investeringsklimaat en een goed functionerende energiemarkt.
 
bron:MKB