MKB-Nederland voelt er weinig voor energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf te promoten met verplichte certificaten. Wel is de mkb-koepel zeer te spreken over de uitbouw van het Energiecentrum voor het midden- en kleinbedrijf. Hiermee worden vele ondernemers meer bereikt. Dit zegt ze vrijdag in een reactie op het Energierapport van het kabinet: "Nu voor later".

Het is opvallend, zo vindt de mkb-organisatie, dat na een aantal jaren van afwezigheid, energiebesparing - met name voor het midden- en kleinbedrijf - weer prominent op de politieke agenda staat. Dat is verstandig niet alleen vanuit milieuperspectief, maar ook vanwege toekomstige (on-)zekerheden over de voorziening van energie en economische efficiency.

Maar het verplichten van energiebesparing via zogenoemde verhandelbare energiebesparings- of ´witte' certificaten vindt MKB-Nederland geen goed voornemen. De idee dat partijen op basis van zo'n systeem bepalen welke maatregelen ze waar het slimst kunnen realiseren, is volgens haar niet realistisch. Een belangrijke voorwaarde ontbreekt namelijk: een goed functionerende markt voor energie en aanvullende energiediensten.

MKB-Nederland plaatst ook een kritische kanttekening bij de voorzieningszekerheid. De eerder aangekondigde "vangnetregeling" waarin de landelijke netbeheerder TenneT stroom aankoopt bij dreigend tekort in Nederland, is voorlopig uitgesteld. Maar ondertussen zijn er voor tientallen miljoenen euro's afschakelcontracten afgesloten met grootverbruikers. De kosten hiervoor komen uiteindelijk te liggen bij het mkb en de consument.

De toekomst van de Nederlandse gasmarkt blijft in dit rapport wederom onderbelicht, ontbreekt zelfs volledig, tot groot ongenoegen van MKB-Nederland.

bron:MKB