Gemeenten misbruiken de reclamebelasting steeds meer als melkkoe. MKB-Nederland wil daarom dat deze oneigenlijke vorm van geld innen over de rug van ondernemers wordt afgeschaft. De mkb-koepel ontvangt een groeiende stroom van klachten van bedrijven over de almaar stijgende tarieven die zij moeten betalen.

Ten onrechte stellen lokale overheden dat zij de opbrengsten van deze heffing gebruiken om de wildgroei aan reclame-uitingen tegen te gaan. MKB-Nederland bestrijdt dit argument. Ondernemers en hun organisaties willen best afspraken maken met gemeenten over dit punt. Maar belasting heffen over reclame werkt juist averechts: bedrijven met de dikste portemonnee kunnen zich ook de grootste reclame veroorloven. Dit is oneerlijke concurrentie.

Rotterdam is een voorbeeld van hoe het niet moet. De gemeente verstuurde deze week de aanslagen voor 2004. Die bleek in 60 procent van de gevallen te zijn verhoogd, voor sommigen zelfs met 600 procent.

MKB-Nederland wil daarom af van deze heffing. Kan dit niet, dan moeten er landelijke kaders komen voor lokale belastingen zoals precario en reclamebelasting. De beleidsvrijheid van gemeenten moet daarbij worden ingeperkt.

bron:MKB