Ondernemers die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf krijgen vaak de geleden(financiële) schade niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Dit komt voor een belangrijk deel door te ingewikkelde procedures.  In theorie kunnen ondernemers de financiële schade van een misdrijf verhalen op de dader (mits deze bekend is uiteraard) middels een zogenoemde voegingsprocedure. In de praktijk blijken er nogal wat knelpunten te zijn. MKB-Nederland stelt een aantal oplossingen voor om ondernemers tegemoet te komen.

Het voegingsformulier moet voortaan tijdig worden toegezonden aan de benadeelde ondernemer. Is dit niet mogelijk, dan moet het mogelijk worden dat voegen achteraf nog kan, of dat dit automatisch gebeurt; dat formulier moet eenvoudiger worden in taalgebruik en wijze van invullen; bij een veroordeling moet standaard een schadevergoeding worden toegekend, waarbij ook de kosten voor reddering en aangifte worden meegeteld; het Centraal Justitieel Incassobureau moet de partij zijn die de vergoeding gaat innen bij de dader, Dit voorkomt dat de ondernemer een tijdrovende en kostbare civiele procedure moet starten.

MKB-Nederland verwacht van een dergelijk lik-op-stuk-beleid dat slachtoffers eerder aangifte zullen doen. Bovendien heeft het consequent verhalen van de financiële schade een preventieve werking op potentiële daders. Tot slot komt dit tegemoet aan een brede maatschappelijke wens dat de belangen van het slachtoffer meer in evenwicht zijn met die van de dader.

bron:MKB