Het ministerie van economische zaken moet een compensatiefonds instellen voor ondernemers die schade lijden door plannen van de overheid, aldus MKB-Nederland. Voorzitter Loek Hermans zal staatssecretaris Van Gennip (EZ) binnenkort vragen 25 miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Veel ondernemers lopen jaarlijks miljoenen euro's mis, omdat ze bijvoorbeeld door geluidswallen minder goed zichtbaar zijn of door veranderde infrastructuur slecht bereikbaar zijn. Hierdoor keldert bovendien de waarde van de bedrijfspanden, zeker als ze op zogeheten a-locaties staan. Gemeenten verwijzen volgens MKB-Nederland vaak naar het ondernemingsrisico, waardoor de bedrijven de schade niet vergoed krijgen.

Het nieuwe compensatiefonds moet volgens MKB-Nederland de lacune opvullen die nu bestaat bij het vergoeden van planschade. Die wordt soms uitgekeerd als een gemeente een bestemmingsplan of bestaande infrastructuur wijzigt en een bedrijfspand of perceel in waarde daalt.

bron:MKB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular