MKB-Nederland pleit voor een landelijke limiet voor de zogenoemde precariobelastingen: de heffing die gemeenten opleggen aan ondernemers die een naam-of reclamebord aan de gevel bevestigen. Nu stellen individuele gemeenten die zelf vast zonder enige inperking. Ondernemers krijgen daardoor soms ineens met een forse stijging, soms zelfs verdubbeling van tarieven te maken.

Het is de mkb-organisatie ook een doorn in het oog dat gemeenten soms zelfs zo ver gaan dat ze voor reclame op de binnenkant van winkelruiten een vergunning eisen. Recent kregen ondernemers in Eindhoven hiermee te maken, bovenop een stijging van het tarief van 321 euro naar 514 euro.

Ondernemers beschouwen dergelijke praktijken als onbegrijpelijk, willekeurig en daarmee uiterst demotiverend. De grote lokale/gemeentelijke vrijheid is voor MKB-Nederland onwenselijk, omdat deze leidt tot willekeur en bureaucratie die inmiddels aan niemand meer is uit te leggen. De mkb-koepel wil daarom de onbeperkte kostenverhogingen spoedig aan banden gelegd zien door een landelijke limiet in te voeren.

bron:MKB