MKB-Nederland wil dat werkgevers ook voor de scholing van werknemers een fiscale tegemoetkoming kunnen krijgen van 2.500 euro per werknemer. Momenteel geldt dit alleen voor leerling-werknemers. De dekking hiervoor, naar schatting zo'n 25 miljoen euro per jaar, moet komen uit de aardgasbaten (FES).

De bedoeling van het plan van MKB-Nederland is dat de medewerker wordt ingeschreven bij een regionaal opleidingscentrum en al werkend en lerend een erkend mbo-diploma behaalt. De regionale opleidingencentra (roc's) krijgen dus een grote rol, wat de samenwerking tussen onderwijs en mkb stimuleert.

Momenteel krijgt iedere ondernemer die een leerling-werknemer in het bedrijf een vakdiploma laat behalen (werkend leren), van de fiscus een tegemoetkoming van 2.500 euro (op basis van de wet vermindering afdracht loonbelasting (vermindering onderwijs)). Voorwaarde is dat de leerling staat ingeschreven op school en het salaris niet meer bedraagt dan 130 procent van het wettelijk minimum loon (wml). MKB-Nederland wil nu dat het kabinet de regeling zodanig verruimt, dat ook scholing van werkenden hieronder komt te vallen. Dit impliceert afschaffing van bovengrens.

De vraag naar hoger opgeleiden stijgt, doordat Nederland zich steeds meer ontwikkelt tot een kenniseconomie. De vergrijzing zorgt er de komende jaren bovendien voor dat duizenden ervaren vaklieden het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan verlaten, aldus MKB-Nederland. Werkgevers moeten derhalve steeds meer investeren om het opleidingsniveau van hun medewerkers op te scholen naar een hoger plan. Om ondernemers tegemoet te komen bij deze extra lasten vraagt MKB-Nederland het kabinet een gerichte lastenverlichting te introduceren.

bron:MKB