De resultaten van het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn verbeterd ten opzichte van 2004. De winst over 2005 zal naar verwachting met 3,25% toenemen, de afzetgroei wordt geraamd op 1%. Er verdwijnen 15.000 banen. Voor 2006 wordt verwacht dat afzet en winst verder aantrekken, ook de werkgelegenheid zal weer gaan groeien. Met name de bouw, groothandel, transportsector en communicatiesector presteren goed, terwijl de autosector, detailhandel en horeca achterblijven. Dit is te lezen in het jaarlijkse rapport 'Ondernemen in de sectoren' van onderzoeksbureau EIM.

De groei in de transportsector en groothandel komt vooral op conto van het herstel van de wereldhandel, de aantrekkende export en wederuitvoer. De bouwnijverheid vaart wel bij herstel van de nieuwbouwproductie in de utiliteitsmarkt en groei in de onderhoud- en verbouwmarkt. De communicatiesector groeit met name door het op de markt brengen van technologische innovaties voor consumenten. De achterblijvende prestaties in de autosector, detailhandel en horeca zijn grotendeels te herleiden tot een laag consumentenvertrouwen.

Werkgelegenheid blijft nog achter
De arbeidsmarkt reageert in 2005 vertraagd op het economische herstel. Bedrijven geven de voorkeur aan tijdelijke contracten en inhuren van uitzendpersoneel. De arbeidsproductiviteit stijgt wel met 1,75%. Het aantal zelfstandigen neemt in 2005 toe, o.a.doordat ontslagen werknemers kiezen voor een eigen bedrijf. Terwijl het aantal banen in 2005 nog daalt met 15.000, wordt voor komend jaar een groei van 43.000 banen verwacht, een stijging van 1% van de huidige werkgelegenheid in het MKB.

Verder herstel in 2006
In 2005 is de exportgroei 2,75%. Er wordt verwacht dat deze volgend jaar verder aantrekt tot 4,25%. De binnenlandse afzetgroei voor 2006 blijft hierbij met 1,75% achter (0,75% in 2005) en komt grotendeels op conto van leveringen tussen bedrijven onderling. Licht toenemend consumentenvertrouwen zal ook in 2006 slechts tot beperkte groei leiden in sectoren als de autosector, detailhandel en horeca. Voor het MKB als geheel wordt voor 2006 wel een winststijging van 4,25% verwacht.

Overige cijfers
Het Nederlandse MKB telt 690.000 bedrijven, 99% van het totale aantal ondernemingen, en biedt aan meer dan 4 miljoen mensen werk. De gemiddelde arbeidsproductiviteit lag op in 2004 op 59.000 euro. In 2004 hebben deze bedrijven samen 373 miljard euro afgezet en een winst van bijna 53 miljard geboekt. Het MKB behaalde 48% van de totale omzet en bruto toegevoegde waarde van het totale Nederlandse bedrijfsleven en leverde 55% van het totaal aantal banen.

bron:EIM