Het Amsterdamse college van B&W heeft 500.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van overlast door jongeren. Sinds het college de aanpak van overlast door jeugdgroepen tot prioriteit benoemde, zijn al de nodige maatregelen genomen.

Deze zomer start een experiment met mobiel cameratoezicht. Uit onderzoek is gebleken dat cameratoezicht goed werkt bij overlastsituaties. In Amsterdam-West wordt geëxperimenteerd met methodieken om niet alleen overlastgevende jongeren, maar ook de gezinnen waar zij uit komen - waar nodig - hulp te bieden.

Verder wordt de zogenaamde Ferwerda aanpak nu in verschillende delen van de stad ingezet om de problematiek structureel aan te pakken. In een aantal stadsdelen loopt deze aanpak al een aantal jaren met groot succes. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van het krachtig toepassen van de shortlistmethode jeugdgroepen en worden overlastgevende jeugdgroepen vroegtijdig gesignaleerd.

Ook heeft het college onlangs ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanpassing maakt het onder meer mogelijk om in te grijpen in situaties waar sprake is van andere vormen van overlast dan drugs.

Burgemeester Cohen en wethouder Aboutaleb hebben het initiatief genomen tot een conferentie op 23 juni van dit jaar over de aanpak van de problematische jeugdgroepen. De conferentie is bedoeld om mensen uit de praktijk, (stads)deelbestuurders, politie, justitie en beleidsmakers concrete afspraken te laten maken en ervaringen te laten uitwisselen.

bron:OM