Woensdag controleert het verkeershandhavingsteam van de Politie Gooi en Vechtstreek als eerste in Nederland met digitale mobiele controlemiddelen. De overtreder zal hiervan twee dingen merken: er is geen flits meer te zien en de acceptgiro ligt sneller op de mat. Op de Diependaalselaan, een gevaarlijke weg in Hilversum, zal de start worden gemaakt.

De juridische en technische kant van het systeem was al enige tijd gereed. Vervolgens is het systeem getest en door het Nederlands Meetinstituut (NMi) gecertificeerd. Verleden week zijn de laatste puntjes op de i gezet. Het korps heeft samen met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) gewerkt aan het digitale systeem, ook voor de overige Nederlandse politiekorpsen.

Systeem hetzelfde
De snelheidsmeting van het digitale systeem werkt net als het oude systeem. Daarentegen wordt de foto nu op een laptop ingelezen en wordt het kenteken ook direct digitaal herkend. Na de controle worden de gegevens uit de laptop rechtstreeks doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waar de acceptgiro zeer snel kan worden aangemaakt en verzonden.

Snelheidscontroles
In Nederland wordt intensief op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden om drie redenen plaats. Allereerst omwille van de verkeersveiligheid, want snelheid speelt een rol bij élk verkeersongeval. Het milieu is een tweede goede reden: hoe harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-uitstoot en hoe meer geluidsoverlast. De derde reden is mobiliteit. Files ontstaan minder snel als weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden. Bovendien is de kans op ongelukken kleiner en ook dat scheelt files: bijna 13% van de files is direct te wijten aan een ongeval.
 
bron:Politie Gooi en Vechtstreek